Malšovice,Četrans [301]

24.09.2021   17:06:27
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
431 Děčín,aut.nádr. 15 min 2 nízkopodlažní
431 Malšovice,Borek 19:04 1 nízkopodlažní
431 Děčín,aut.nádr. 19:38 2 nízkopodlažní

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.