Most,Pod Resslem [201]

24.09.2021   17:07:50
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
565 Most,nádraží 20 min 1 nízkopodlažní
565 Chomutov,aut.nádr. 18:27 2 nízkopodlažní

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.