Ročov,Břínkov [834]

24.09.2021   17:13:34
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
715 Třeboc 1 min 1 nízkopodlažní
715 Louny,aut.nádr. 17:48 2 nízkopodlažní
715 Třeboc 19:07 1 nízkopodlažní

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.