Trmice,Nová škola [101]

24.09.2021   17:36:29
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
456 Ústí n.L.,hl.nádr. 10 min 1  
457 Ústí n.L.,hl.nádr. 18:59 1  

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.