Tuchořice,Třeskonice,výhledy [839]

24.09.2021   17:23:37
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
741 Tuchořice,Nečemice 10 min 2 nízkopodlažní
741 Žatec,aut.nádr. 18 min 1 nízkopodlažní
741 Tuchořice,Nečemice 18:47 2  

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.