Tvršice [813]

24.09.2021   18:16:56
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
U13 Most 25 min VLAK  
U13 Žatec západ ±19:11 VLAK  
U13 Most ±19:42 VLAK  
U13 Žatec západ 20:11 VLAK  
U13 Most 21:07 VLAK  

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.