Olbernhau,,Krankenhaus

24.09.2021   17:04:50
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
521 Olbernhau,,Bahnhof 17:37 1 nízkopodlažní
521 Litvínov,nádraží 18:49 2 nízkopodlažní

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.