Dobrná,hor.ves [346]

24.09.2021   16:56:41
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
436 Jetřichovice,Vysoká Lípa,rest. 8 min 1 nízkopodlažní
436 Děčín,aut.nádr. 17:32 2 nízkopodlažní
436 Děčín,aut.nádr. 18:29 2 nízkopodlažní
436 Jetřichovice,host. 19:02 1 nízkopodlažní

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.