Dubí,čerpací stanice [421]

24.09.2021   18:24:19
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
491 Teplice,Benešovo náměstí 1 min 2 nízkopodlažní
491 Dubí,lázně 16 min 1 nízkopodlažní
491 Dubí,lázně 19:30 1 nízkopodlažní
491 Dubí,lázně 20:30 1 nízkopodlažní
491 Teplice,Benešovo náměstí 20:40 2 nízkopodlažní

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.