Hrobce,Rohatce [663]

04.12.2021   01:34:20
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
V blízké době není z této zastávky evidován odjezd žádného spoje.

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.