Bitozeves,Triangle-východ [917]

21.02.2020   18:36:12
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
570 Staňkovice,Triangle-jih 21:36 1 nízkopodlažní
703 Staňkovice,Triangle-jih 21:36 2 nízkopodlažní

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.