Jetřichovice,Vysoká Lípa,rest. [342]

24.09.2021   18:08:57
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
434 Hřensko,Mezní Louka,před hotelem 19:00 2 nízkopodlažní
436 Děčín,aut.nádr. 19:17 1 nízkopodlažní

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.