Litvínov,Tržní [221]

24.09.2021   16:34:12
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
525 Mariánské Radčice,otočka 18 min 1 nízkopodlažní
525 Litvínov,nádraží 17:23 2 nízkopodlažní
525 Mariánské Radčice,otočka 17:37 1 nízkopodlažní
525 Litvínov,nádraží 18:23 2 nízkopodlažní
525 Mariánské Radčice,otočka 18:37 1 nízkopodlažní
525 Litvínov,nádraží 19:23 2 nízkopodlažní

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.