Louny,Riegrova [801]

24.09.2021   16:27:45
Linka Cílová zastávka Odjezd Nást.
739 Žatec,aut.nádr. 13 min 1 nízkopodlažní
739 Louny,žel.st. 17:14 2 nízkopodlažní
739 Žatec,aut.nádr. 17:41 1 nízkopodlažní
739 Louny,žel.st. 18:14 2 nízkopodlažní
739 Žatec,aut.nádr. ±18:41 1  

Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.